Obavijest

Datum objave: 19.03.19 Objavio: admin

Obavještavamo učenike i uposlenike škole da će se u skladu sa članom 24. stav 8. i članom 12. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 23/17; 33/17), Pravilnikom o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo i Obavještenjem broj: 11/03-38-4330/19 od 25.2.2019.godine  u školskoj 2018/2019. godini provesti interna evaluacija znanja učenika osnovnih škola. Bazi testova za internu evaluaciju za osnovne i srednje škole možete pristupiti putem linka https://bit.ly/2pyJIBZ. U prilogu ove obavijesti na ulaznim vratima i web stranici škole (www.osdruga.edu.ba), nalaze se detaljne informacije o navedenom kao i termini i spisak nastavnih predmeta za provođenje interne evaluacije u osnovnim školama. Napominjemo, da će se interna evaluacija realizirati u prvoj smjeni u toku drugog školskog časa, i to iz:

Predmet Razred Datum Vrijeme
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost  

Drugi razred

 

25.03.2019. godine

 

8:50-9:35

Moja okolina Četvrti razred 25.03.2019. godine 8:50-9:35
Priroda Peti razred 26.3.2019. godine 8:50-9:35
Fizika Sedmi razred 26.3.2019. godine 8:50-9:35
Hemija Osmi razred 27.3.2019. godine 8:50-9:35

U cilju obezbjeđenja prostornih kapaciteta neophodnih za provođenje interne evaluacije, Nastavničko vijeće je donijelo odluku da se nastavni proces za učenike II i IV razreda na dane 25.3.,26.3. i 27.3. odvija u periodu počev od  9:55 do 13:10, a trajanje velikog odmora učiteljice će odrediti prema vlastitoj procjeni, ali tako da on bude realizovan u isto vrijeme za učenike II i IV razreda. S obzirom da učenici V i VII razreda redovan nastavni proces pohađaju u II smjeni na dan 26.3. kada se provodi interna evaluacija, dužni su doći u I smjenu u gore navedenom periodu, pristupiti internoj evaluaciji i po završetku iste doći u drugu smjenu prema važećem rasporedu časova za taj dan. Također, želimo napomenuti da su učenici za koje se provodi interna evaluacija dužni doći 15 minuta ranije od gore utvrđenih vremenskih odrednica.

Hrasnica,19.3.2019.godine                                                                                                                                                                                                                                                              Uprava škole