Obavijest

Datum objave: 3.10.19 Objavio: admin

Dopisom broj: 11/04-38-34286-2/19 od dana 1.10.2019. godine, škola je obaviještena da je u skladu sa članom 33. Stav (11) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo donijela Odluku o utvrđivanju izmjene nastavnog kalendara za školsku 2019/2020. godinu. S tim u vezi, petak, 04.10.2019. godine će biti radni nenastavni dan, a nastava za navedeni dan će se realizovati u skladu sa naknadnom odlukom.

Učenici na nastavu dolaze u ponedjeljak, 7.10.2019. godine prema ustaljenom rasporedu časova. Obavještavaju se učenici, roditelji i uposlenici da Jesenji izlet, koji je bio planiran za petak, 04.10.2019.godine, NEĆE biti realizovan. Termin održavanja izleta bit će naknadno utvrđen, a učenici, roditelji i uposlenici o realizaciji istog će biti blagovremeno obaviješteni.

Hrasnica, 02.10.2019.godine                                                                                       Uprava škole