OBAVIJEST

Datum objave: 28.01.20 Objavio: admin

Redovna nastava u II polugodištu školske 2019/2020.godine, počinje u srijedu, 29.01.2020.godine. Nastava će se odvijati po sljedećem rasporedu smjena:
– I smjena – 8.00 sati: I-1,2,3; III-1,2,3,4; VI-1,2,3; VIII-1,2,3,4 i IX-1,2,3 razredi,
– II smjena – 13.30 sati: II-1,2,3; IV-1,2,3; V-1,2,3 i VII-1,2,3 razredi.

Hrasnica, 21.01.2020. godine

Uprava škole