OBAVIJEST O PROJEKTU “ŠKOLA SKIJANJA” U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI

Datum objave: 26.02.23 Objavio: Rialda Bibuljica

Realizacija projekta “Škola skijanja”

Uputstvo za realizaciju projekta “Škole skijanja” za VI-1

Obavijest o realizaciji nastavnog procesa za vrijeme trajanja projekta “Škola skijanja” za VI-1

Uputstvo za realizaciju projekta “Škole skijanja” za VI-2

Obavijest o realizaciji nastavnog procesa za vrijeme trajanja projekta “Škola skijanja” za VI-2

Uputstvo za realizaciju projekta “Škole skijanja” za VI-3

Obavijest o realizaciji nastavnog procesa za vrijeme trajanja projekta “Škola skijanja” za VI-3

Uputstvo za realizaciju projekta “Škole skijanja” za VI-4

Obavijest o realizaciji nastavnog procesa za vrijeme trajanja projekta “Škola skijanja” za VI-4