OGLEDNI ČAS IZ ENGLESKOG JEZIKA

Datum objave: 22.02.19 Objavio: admin

Ciljevi rada u školama iz dana u dan postaju sve ambiciozniji, pristupi realniji, a rezultati korisniji. Uloga nastavnika nije samo da bude predavač, da prenosi informacije i prezentira sadržaje, uz vođenje nastavnog procesa. Nastavnik je ravnopravan partner u komunikaciji s učenicima. On procjenjuje, pomaže, vodi i motiviše. Učenika pretvara u aktivnog i kreativnog subjekta koji sam traži rješenja, a znanje koje mu je potrebno usvaja uz pomoć nastavnika. Osposobljava ga da samostalno pronalazi izvore informacija, uspostavlja veze i istražuje.

Ogledni čas je prilika da se pokažu različiti stilovi učenja učenika, kroz širok spektar različitih aktivnosti. Važno je motivisati i ohrabriti učenike da aktivno učestvuju u nastavnom procesu učenja. Nastavnica Aldiana Laličić je realizacijom oglednog časa pokazala da savremeni nastavnik nije samo predavač, već ravnopravan učesnik procesa učenja s učenicima. Ogledni čas je realizovala 20.02.2019. godine u IV -1 razredu naše škole. Času su kao gosti prisustvovali direktor naše škole, pomoćnik direktora  i pedagogica.

Učenici su imali priliku ponoviti usvojeni vokabular o divljim životinjama, razgovarati o tome šta životinje mogu, a šta ne. Koristili su glagol CAN (moći), učili kroz igru i zabavu, te razvijali vještinu slušanja, čitanja, pisanja i govora. Zanimljivo je bilo kada su učenici pravili pano „Životinjsko carstvo“, koji su zatim izložili na tabli i prezentovali ono šta su uradili. Posebna radost za djecu je bila dodjela diploma za aktivno učešće i rad.

Zaista je bilo zadovoljstvo biti u društvu vrijednih učenika koji su pokazali veliki interes i motivaciju za učenje, te pozitivan odnos prema školi.

Čestitamo učenicima i njihovoj nastavnici!

FOTOGALERIJA