OGLEDNI ČAS IZ FIZIKE

Datum objave: 27.02.23 Objavio: Rialda Bibuljica

U petak, 17.2.2023. održan je ogledni čas iz predmeta Fizike. Realizator časa bila je nastavnica Mirsada Žiko u djeljenju VIII-1 razreda. Obrađena nastavna jedinica bila je: Prenošenje pritiska kroz čvrsta tijela i fluide, Paskalov zakon, Arhimedov zakon.

Kako je fizika egzaktna nauka kojoj je izvođenje ogleda sastavni dio istraživanja, tako smo na ovom nastavnom času prisustvovali izvođenju nekoliko fizičkih ogleda. Čas je bio vrlo zanimljiv i dinamičan, a učenici su praktičnom primjenom teoretskih znanja spoznali značaj fizike za shvatanje pojava u prirodi. Ciljevi i ishodi časa su u potpunosti ostvareni, a ugodna atmosfera koja je vladala svih 45 minuta se ne može riječima dočarati. Nastavnica Mirsada Žiko je na času koristila frontalni, grupni rad i individualni rad, te metode izlaganja, razgovora, demonstracije, eksperiment metod sve u cilju primjene načela očiglednosti u nastavi.

Na času su izvođeni ogledi i mjerenja pritiska u različitim tvarima, a budući da i ljudsko tijelo ima svoj pritisak, izvršeno je mjerenje krvnog pritiska tlakomjerom u čemu je pomoć pružio kolega Nermin Vatrić. Ovom oglednom času prisustvovali su članovi Uprave škole: direktor Almir Ćesko, pomoćnik direktora Emil Kalić i pedagogica Indira Memić.

Čestitamo nastavnici Mirsadi Žiko na uspješno realiziranom oglednom času i želimo joj puno uspjeha u životu i radu!

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA