Ogledni čas iz Hemije

Datum objave: 15.12.18 Objavio: admin

U petak, 23.11.2018. godine održan je ogledni čas iz predmeta Hemije. Čas je održala nastavnica Beširević Sena u odjeljenju VIII-1 razreda. Nastavna jedinica je bila: Izrada modela molekula. Nastavnica Beširević je kombinirala teoretsko gradivo sa praktičnom laboratorijskom vježbom i kroz grupni rad učenike animirala u primjeni stečenih znanja. Učenici su na nastavnim listićima dobili zadatke, a potom od plastelina i čačkalica izrađivali modele molekula, prateći valenciju elemenata u periodnom sistemu. Atmosfera na času je bila radna i dinamična. Učenici su aktivno sudjelovali u radu i uspješno izvršavali postavljene zadatke. Ostvareni su svi postavljeni ciljevi i zadaci časa.

Ovom oglednom času prisustvovali su direktor Almir Ćesko, pomoćnik direktora Emil Kalić i pedagogica Indira Memić.

FOTOGALERIJA