OGLEDNI ČAS IZ MATEMATIKE

Datum objave: 29.11.21 Objavio: Rialda Bibuljica

U ponedjeljak 1.11.2021. godine, održan je ogledni čas iz predmeta Matematike u odjeljenju VIII-2 razreda. Realizator ovog oglednog časa bila je nastavnica Nevenka Novović, a nastavna tema bila je Pitagorina teorema.

Na ovom času učenici su trebali usvojiti način primjene Pitagorine teoreme na romb te uvježbati postupke rješavanja jednačina primjenom Pitagorine teoreme. Učenici su bili veoma motivirani i aktivni u radu. Nastavnica je koristila različita nastavna sredstva i metode rada, a čas je započet kvizom u kojem su učenici mogli pokazati svoje predznanje o Pitagorinoj teoremi. Potom su kroz prezentaciju ponovili osobine paralelograma sa posebnim težištem na romb. U glavnom dijelu časa učenici su uvježbavali rješavanje jednačina koristeći se stečenim znanjima.

Ovom zanimljivom času prisustvovali su direktor škole Almir Ćesko, pomoćnik direktora Emil Kalić i pedagogica Indira Memić. Učenici su svojim radom i aktivnošću pokazali da vole matematiku i da je ovaj čas bio vrlo uspješan. Čestitamo nastavnici Nevenki na realizaciji ovog oglednog časa i želimo joj puno uspjeha u daljem radu!

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA