OGLEDNI ČAS IZ MATEMATIKE

Datum objave: 24.10.23 Objavio: Rialda Bibuljica

U petak 20.10.2023. godine, održan je ogledni čas iz predmeta Matematike u odjeljenju VIII-1 razreda. Realizator ovog oglednog časa bila je nastavnica Nevenka Novović, a nastavna tema bila je Pitagorina teorema. Na ovom času učenici su trebali usvojiti način primjene Pitagorine teoreme na kvadrat i pravougaonik te uvježbati postupke rješavanja jednačina primjenom svojstva za izračunavanje kvadrata i kvadratnih korijena u skupu R.

Učenici su bili veoma motivirani i aktivni u radu. Nastavnica je koristila različita nastavna sredstva i metode rada, a čas je započet kvizom u kojem su učenici mogli pokazati svoje predznanje o Pitagorinoj teoremi. Tokom časa učenici su u grupama rješavali pripremljene zadatke primjenjujući stečena znanja iz matematike i fizike. Ostvarena je korelacija između predmeta matematike i fizike, pa je na času kao gost bila prisutna i nastavnica Mirsada Žiko. Na kraju časa svaka grupa je prezentirala svoje rezultate i tako pokazala da su učenici ovladali znanjem iz ove oblasti.

Ovom oglednom času prisustvovali su direktor škole Almir Ćesko, pomoćnik direktora Emil Kalić te kolega Enes Hatibović. Učenici su svojim radom i aktivnošću pokazali da vole matematiku pa je ovaj čas bio vrlo uspješan. Čestitamo nastavnici Nevenki na realizaciji ovog oglednog časa i želimo joj puno uspjeha u daljem radu!

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA