OGLEDNI ČAS IZ MUZIČKE KULTURE

Datum objave: 5.12.22 Objavio: Rialda Bibuljica

U petak 18. novembra 2022. godine u multimedijalnoj sali Druge osnovne škole održan je ogledni čas iz predmeta muzičke kulture. Čas je održan u odjeljenju VIII-3 razreda, a realizator je bila nastavnica Dijana Rogić. Učenici su se na ovom času upoznavali sa narodnom tradicijom Makedonije kroz pjesmu „Makedonsko devojče“.

Nastavnica Dijana je najprije sa učenicima ponovila prethodno stečena znanja o durskim i molskim ljestvicama i solmizaciji, a potom su se upoznali sa notnim zapisom narodne pjesme „Makednosko devojče“. Također su učenici imali priliku upoznati se sa društvenim prilikama u kojima su ovakve pjesme nastale i izvođene, te sa plesnim koracima koji prate ovu kompoziciju. U pitanju je narodno kolo, koje je učenicima relativno blizak pojam iz naše narodne tradicije.

Cilj časa bio je usvojiti prepoznati i reprodukovati ritam, melodiju i tekst pjesme, te korake ovog narodnog kola. Kako su učenici do kraja časa već pjevali i igrali kolo, možemo reći da je ovaj ogledni čas u potpunosti uspješno realiziran. Času su prisustvovali članovi uprave škole na čelu sa direktorom Almirom Ćeskom.

Čestitamo nastavnici Dijani Rogić na uspješno realiziranom oglednom času, te joj, kao i učenicima, želimo puno sreće i uspjeha u daljem radu!

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA