OGLEDNI ČAS IZ PREDMETA OSNOVE TEHNIKE

Datum objave: 23.02.23 Objavio: Rialda Bibuljica

U ponedjeljak 13.2.2023. održan je ogledni čas iz nastavnog predmeta Osnove tehnike. Realizator časa bio je nastavnik Elvis Alić u odjeljenju V-1. Nastavna jedinica bila je Izrada modela novčanika od platna. Na početku časa nastavnik je sa učenicima ponovio stečena znanja o platnu kao materijalu za tehničku obradu, te načine obrade ovog materijala. Također, učenici su ponovili i stečena znanja o racionalnoj upotrebi materijala i zaštiti pri radu.

Glavni dio ovog zanimljivog časa činio je praktičan rad. Nakon nastavnikove demonstracije predviđenih aktivnosti, učenici su počeli sa samostalnim radom. Krojili su i šivali svoje novčanike trudeći se da primjenjuju sve savjete koje im je davao nastavnik Elvis. Pred našim očima nastajale su dječije rukotvorine koje su dokazale da su učenici usvojili predviđena znanja i savladali vještinu obrade platna.

Ovom oglednom času prisustvovali su članovi Uprave škole kao i članovi pedagoško-psihološke podrške Mobilnog stručnog tima. Čestitamo nastavniku Elvisu Aliću na ovom uspješno realiziranom oglednom času! Njemu i učenicima želimo puno sreće i uspjeha u daljem radu!

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA