OGLEDNI ČAS S KORELACIJOM PREDMETA MATEMATIKA I OSNOVE TEHNIKE

Datum objave: 2.06.24 Objavio: Rialda Bibuljica

Kurikularne aktivnosti

U četvrtak, 25. 4. 2023. godine, održan je ogledni čas s učenicima petih razreda iz predmeta Matematika i Osnove tehnike. Čas su realizirale nastavnice Rialda Bibuljica, Selma Ćehović i Minela Gadžo-Hasković. Nastavna jednica koja je obrađena na ovom času je Kocka, a korelacijom ovih predmeta ostvareni su svi ključni sadržaji.

Na početku časa, učenici su ponovili stečeno znanje o prepoznavanju geometrijskih tijela na osnovu izrađenih modela (kocka, kvadar, piramida). Nakon prepoznavanja geometrijskih tijela, igrom asocijacija učenici su otkrili rješenje nastavne jedinice koju će obraditi na času, a to je Kocka.

S ovim geometrijskim tijelom učenici su se prvo upoznali izradom samog modela kocke. Nakon toga, uz pomoć nastavnica prelaze na praktične operacije i obradom papira izrađuju model kocke. U ovom dijelu časa, učenici su se upoznali s mjernjem i obilježavanjem odnosno izradom mreže kocke, zatim je uslijedila kontrola i provjera nacrta, rezanje nacrtane mreže kocke, spajanje i lijepljenje gotovog geometrijskog tijela.

Ovaj praktični model kocke učenicima je pomogao da se upoznaju i nauče sve pojedinosti i osobine kocke, a to su:

  • kocka se sastoji od 6 kvadrata koji predstavljaju njene strane,
  • izračunavanje površine kvadrata i površine kocke,
  • izvođenje formula i
  • izrada zadataka.

Na kraju časa svoje utiske o usvojenom znanju na današnjem času, učenici su izrazili lijepljenjem stikera odnosno emotikona koji opisuje njihovo zadovoljstvo usvojenim znanjem i vještinama na današnjem času. Također, učenici su imali priliku izraziti „lajkom“ ili „dislajkom“ svoje raspoloženje i osjećaj na današnjem času. Stikere su lijepili na model kuće, izrađene u funkciji stečenog znanja o geometrijskim tijelima, a nakon lijepljenja dobili su i poklon čokoladice u obliku kocke, novog geometrijskog tijela koje su naučili.

Zahvaljujemo se nastavnicama Rialdi Bibuljici, Selmi Ćehović i Mineli Gadžo-Hasković na uspješno realiziranom oglednom času. Ključni sadržaji su ostvareni, indikatori ispunjeni, a kurikularne aktivnosti nastavljaju se i dalje uspješno provoditi u našoj školi.

Pripremila: Irma Pamuk-Fejzić

FOTOGALERIJA