OKTOBAR – MJESEC KNJIGE

Datum objave: 2.11.20 Objavio: Rialda Bibuljica

Navikli smo svake godine mjesec oktobar – mjesec knjige obilježavati različitim sadržajima: izložbama, promocijama, večerima poezije. Ove godine ništa nije isto, pa ni oktobar. Ipak, naši vrijedni i maštoviti učenici IX-3 odjeljenja na čelu sa svojom nastavnicom Izetom Aljović pokušali su na poseban i kreativan način obilježiti ovaj značajan mjesec.

Kao što je Mak Dizdar ostavio svoj “Zapis o zemlji” tako i oni ostavljaju “Zapis o oktobarskim književnicima” da bude i pouka i nauka.

Nastojeći ostaviti trag, žele biti podsjetnik na jednu generaciju koja cijeni i trud i rad, generaciju koja pokušava biti dostojna svojih predaka, ujedno želeći biti uzor mlađim generacijama.

Molim vas za razumijevanje, jer su učenici i pored mnogih problema, nedostatka konekcije, nastavnih obaveza, online nastavnog procesa itd., uspjeli amaterski, bez stručne pomoći, realizirati zamisao koja je konačno ugledala svjetlo dana.

Materijal je realizirala I uobličila ekipa koju čine:

Amina Muzur,

Amina Mulaosmanović,

Kemal Lokvančić,

Faris Laličić,

Ahmed Mujezinović,

Berin Hadžimuratović i

Izeta Aljović.

Učenici su bili dobrovoljci.

LINK VIDEA

Pripremila: Selma Bećirović