OPREMANJE SALE ZA STIMULACIJU PSIHO-MOTORNOG RAZVOJA DJECE

Datum objave: 19.01.24 Objavio: Rialda Bibuljica

Naša Druga osnovna škola poznata je kao ustanova koja pruža podršku svim svojim učenicima, a naročitu brigu vodi o učenicima s poteškoćama u razvoju u okviru inkluzivne nastave i kroz različite vannastavne aktivnosti. Da bi se inkluzivna nastava realizirala što uspješnije i da bi učenici mogli postići svoj maksimum, potrebna su nastavna sredstva i pomagala za koja su se već uložila poprilična novčana sredstva naših donatora, ali i uprave škole.

U ovom prilogu izvještavamo vas o nabavci sportske opreme za učenike s poteškoćama koje je naša škola obezbijedila u saradnji sa „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo. Ova kompanija kontinuirano je posvećena aktivnostima izvan svoje primarne djelatnosti, aktivnostima koje imaju značaj za društvenu zajednicu. Pružanjem podrške projektima od društvenog značaja, ulaganjem u obrazovanje, nauku, kulturu i sport, te kroz akcije humanitarnog karaktera, BH Pošta uspješno dokazuje i njeguje dugogodišnji status društveno odgovorne kompanije. U tom smislu i ove godine su izdvojili određena finansijska sredstva u cilju podrške brojnim projektima iz cijele Bosne i Hercegovine među kojima je bio i projekat Druge osnovne škole: OPREMANJE SALE ZA STIMULACIJU PSIHO-MOTORNOG RAZVOJA DJECE. Kompanija BH Pošta donirala je sredstva u iznosu od 3.000 KM za nabavku sportskih pomagala koja bi im pružila mogućnost vježbe na jedan drugačiji i zanimljiviji način. To će doprinijeti boljem razvoju biopsihosocijalnih i motoričkih sposobnosti učenika s poteškoćama. Navedeni sadržaji i oprema će biti također dostupni svim učenicima, nastavnicima i roditeljima naše škole, po potrebi. Ovim projektom ćemo omogućiti učenicima dodatne sadržaje u cilju stvaranja što zdravijih i sretnijih generacija u našoj zajednici, a i šire.

Želimo se zahvaliti kompaniji BH Pošta na ovoj vrijednoj donaciji koja će unaprijediti odgojno-obrazovni rad u našoj Drugoj osnovnoj školi. Također želimo iskazati zahvalnost i upravi škole što ne propušta nijednu priliku da našim učenicima i uposlenicima škole obezbijedi adekvatne uslove za rad. Nadamo se da će nova nastavna sredstva u zdravlju koristiti mnoge generacije naših učenika!

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA