PREDAVANJE O VRŠNJAČKOM NASILJU

Datum objave: 24.04.22 Objavio: Rialda Bibuljica

U utorak, 19. 04.2022. godine našu školu je posjetio službenik Policijske uprave Ilidža, Ahmed Alađuz. Policajac je održao edukativno predavanje učenicima trećeg i petog razreda, a tema je bila “Vršnjačko nasilje”.

Svrha ovog predavanje je jačanje primarne prevencije vršnjačkog nasilja. Učenicima je na prilagođen način predočena problematika vršnjačkog nasilja. Razgovaralo se o oblicima nasilja – fizičkom, psihičkom i ekonomskom, te putem modernih elektronskih medija. Kroz razgovor o različitim oblicima nasilja i njegovim posljedicama, učenici su upućeni šta trebaju uraditi ako im se dogodi nasilje i kome se mogu obratiti.

Učenici su pažljivo slušali i naučili da je osnovno pravo svakog učenika da se osjeća sigurno u školi i izvan nje. Nasilničkim ponašanjem se krše temeljne vrijednosti i prava svake osobe. Svi su se složili da za nasilje nema opravdanja i da to mora prestati.

Želja nam je da se ovaj  vid saradnje škole i policije nastavi i dalje, a sve u cilju preventivnog djelovanja i povećanja povjerenje učenika i roditelja u policiju, kojoj se, kao i do sada, u svakom trenutku mogu obratiti za pomoć.

Pripremila: Vildana Jahić

FOTOGALERIJA