Predavanje tima EUFOR-a za učenike šestog razreda

Datum objave: 16.10.19 Objavio: admin

EUFOR BiH, putem svog Odjela za koordinaciju minskih informacija i LOT timova, uz pomoć obučenih i akreditovanih instruktora za minsko upozoravanje, rade na edukaciji o opasnostima od mina za  lokalnu zajednicu širom BiH.  LOT-timovi, u saradnji sa pripadnicima Oružanih snaga BiH, organiziraju predavanja u školama kako bi djecu informirali o opasnostima od mina i NUS-a.Takvo predavanje održano je u četvrtak 26. septembra u Drugoj osnovnoj školi za učenike šestog razreda. Ovom prilikom učenici su mogli pogledati prezentaciju na temu: „Upozoravanje na opasnosti od mina i ESRZ“. Također mogli su pogledati modele minsko-eksplozivnih sredstava i naučiti nešto više o njihovom djelovanju i opasnosti koje predstavljaju. Učenicima je podijeljen edukativni materijal u vidu letaka i brošura o minama i eksplozivnim sredstvima zaostalim iz rata.

Upozoravanje na mine predstavlja jednu od komponenti protivminskog djelovanja sa osnovnim ciljem da kroz edukaciju, informisanje putem medija ili direktnim kontaktom sa rizičnim ciljnim grupama podigne svijest o opasnosti od mina, smanji mogućnost novih nesreća i ukaže na dugoročnost opasnosti od mina i eksplozivna sredstva zaostala iz rata (ESZR).

FOTOGALERIJA