Predavanje za učenike pod nazivom „Lopov uvijek bude otkriven“

Datum objave: 10.01.20 Objavio: admin

U petak 13.12.2019. je održano predavanje  pod nazivom “Lopov uvijek bude otkriven” za učenike 6. razreda u okviru programa “Rad policije u zajednici”. Ovom prilikom učenici su naučili kako pravilno reagovati u slučaju krađe. Za demonstraciju ovog projekta bili su zaduženi policajci iz Policijske uprave Ilidža, a pokaznu vježbu sa specijalnim policijskim psima izveli su službenici Federalne uprave policije.

Cilj ovog projekta je prevencija maloljetničke delikvencije i sprečavanje devijantnog ponašanja kod mladih. Predavanja se već redovito svake godine održavaju u svim osnovnim školama za učenike šestih razreda, a uz predavanja učenicima su zanimljive i prezentacija i praktična vježba sa policijskim psima. Nadamo se da će ovakvi projekti uroditi plodom i da će naše društvo biti bolje i sigurnije sa generacijama koje odrastaju.