PRIPREME ZA POČETAK DRUGOG POLUGODIŠTA

Datum objave: 19.01.21 Objavio: Rialda Bibuljica

Pripreme za početak drugog polugodišta

Prvo polugodište je završeno, učenici se odmaraju na zasluženom raspustu, a u školi je još uvijek živo. Nakon sumiranih rezultata u učenju i vladanju te podijeljenih uvjerenja o uspjehu, nastavljaju se pripreme za početak drugog polugodišta. Radovi na održavanju školskih prostorija, instalacija i nabavka potrebnih materijala za rad traju već odavno. Ovdje ćemo vam pokušati prezentirati dosad urađeno:

 • Redovno održavanje školskog dvorišta te čišćenje snijega sa prilaza školi;
 • Zamjena rasvjete u učionicama i na hodnicima;
 • Nabavka potrebnog materijala te krečenje i detaljno čišćenje učionica razredne nastave;
 • Nabavka sredstava za čišćenje potrebnih za rad tehničkog osoblja;
 • Održavanje i provjera sigurnosnog sistema i video nadzora u školi;
 • Krečenje radijatora u učionicama;
 • Čišćenje kanalizacionog sistema i odvoda;
 • Održavanje kompletnog protivpožarnog sistema i aparata;
 • Nabavka potrebnog kancelarijskog materijala (papira, ketridža za printere i drugog potrošnog materijala);
 • Nabavka naftnih derivata goriva za grtalicu, kosačicu i trimere;
 • Nabavka rezervi lož ulja za potrebe zagrijavanja školskih prostorija.

Mnogo je posla obavljeno pa možemo reći da je sve spremno za povratak u školske klupe. Nadamo se da će nam to i epidemiološka situacija omogućiti. Neka nam svima bude sretan početak drugog polugodišta!

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA