PRIPREME ZA POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE

Datum objave: 6.09.21 Objavio: Rialda Bibuljica

Godišnji odmori su već iza nas i počinjemo sa pripremama za novu školsku godinu. Radujemo se što će ova godina početi onako kako mi to najviše volimo: u učionicama sa svim našim učenicima. Da bi naše ovogodišnje druženje započelo na pravi način, pobrinulo se vrijedno osoblje naše škole koje je sve prostorije pripremilo za rad.

Tokom raspusta detaljno su očišćene sve učionice, pripremljen je potrebni inventar kojim će se učenici i nastavnici služiti u ovoj školskoj godini, te je očišćeno i uređeno i školsko dvorište. Također su okrečene i detaljno očišćene prostorije dnevnog boravka za nastavnike i Produženog boravka za učenike. Uprava škole pobrinula se za nabavku potrošnog materijala, kako za održavanje higijene, tako i za održavanje nastavnog procesa: papira, spužvi, kreda… Kabineti i učionice su pripremljeni da prime sve učenike u odjeljenjima poštujući Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo od 27.8.2021. Organiziran je rad Produženog boravka za ovu školsku godinu.

Nadamo se da će nam ova školska godina proteći u boljim uslovima i radnoj atmosferi, a rezultati vrijednog rada neće izostati. Sretan nam novi početak!

Pripremila: Selma Bećirović