PROJEKAT PH INTERNATIONAL

Datum objave: 2.11.20 Objavio: Rialda Bibuljica

Projekat pod sponzorstvom PH International

Organizacija PH International u okviru programa „Socijalizacija s pravom“ – PSP u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) kojeg finansira Vlada Sjedinjenih Američkih Država preko Odjela za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i za sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs -INL ), objavila je JAVNI POZIV za učešće u aktivnostima „MINI GRANTOVI ZA MALE PROJEKTE U LOKALNOJ ZAJEDNICI“.

Pravo učešća u aktivnosti imale su  osnovne i srednje škole iz pet kantona/županija FBiH koje su uzele učešća u provedenim obukama za voditelje PSP kurikuluma u školama i obukama o akcionom planiranju, u okviru programa „Socijalizacija s pravom“, a među njima  i naša Druga osnovna školaIlidža –  Hrasnica.

Komisija za dodjelu mini grantova, sačinjena od članova Tima za izradu kurikuluma/Savjetodavnog vijeća i predstavnika PH International Ureda u BiH je izvršila evaluaciju pristiglih projektnih prijedloga prema  utvrđenim kriterijima i izabrala šesnaest najboljih, koji su dobili finansijsku podršku u utvrđenoj visini iznosa mini granta po jednom projektu u iznosu od 500  američkih dolara, među njima je i projekat naše škole.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti organizaciji PH International na ukazanom povjerenju i dodjeljenim sredstvima koja će biti uložena u nabavku višekratnih zaštitnih maski za učenike naše škole pod motom “Savjesnost je moja vrlina”.

Pripremila: Selma Bećirović