PROJEKAT UREĐENJA UČIONICE

Datum objave: 27.10.23 Objavio: Rialda Bibuljica

Oduvijek je poznato da sredina u kojoj boravimo utječe na naše stanje, raspoloženje i pravilno funkcioniranje. Naša škola se može pohvaliti brigom o izgledu, funkcionalnosti i tehničkoj opremljenosti prostorija u kojima borave naši učenici.

Početak školske godine smo dočekali u drugoj fazi sanacije ravnog dijela krova iznad učionica razredne nastave, a zatim ostalih radova na pojedinim učionicama.  Jedna od učionica koja je uređena nakon sanacije krova je učionica u kojoj borave učenici II-3 i III-3 razreda. 

Prva faza adaptacije učionice podrazumijevala je nabavku materijala i opreme za molersko-farbarske radove. U drugoj fazi se pristupilo realizaciji navedenih radova u  učionici koja je imala problem sa prokišnjavanjem.

Sve faze su zahtijevale svoje vrijeme trajanja, kao i testiranje nakon završetka radova. Učenici su za vrijeme radova u učionici bili izmješteni u kabinet za matematiku u prizemlju. Sredstva za ovaj projekat su iznosila oko 1.000 KM i izvojena su iz budžeta škole.

Zahvaljujemo se našem direktoru, članovima uprave, kao i timu naših uposlenika (Abedin Karić, Ibro Fako i Enver Čaušević) koji su svojim ličnim angažmanom doprinijeli da ovaj prostor izgleda ljepše.

Ovo je još jedan u nizu malih, ali značajnih projekata u našoj školi čiji je cilj unapređenje nastavnog procesa,  kao i opće dobrobiti i zdravlja učenika.  

Gdje ima volje, ima i načina. (Narodna izreka)

Pripremila: Amra Mešić

FOTOGALERIJA