RADOVI NA ODRŽAVANJU ŠKOLE

Datum objave: 29.11.21 Objavio: Rialda Bibuljica

Od početka školske godine kontinuirano su izvođeni radovi na popravljanju i održavanju školske zgrade i inventara.

Tako je do sada urađeno više adaptacija:

  • Sanacija krova i gromobranskih traka;
  • Sanacija vodovodnih instalacija;
  • Pročišćavanje odvoda i kanalizacione mreže;
  • Zamjena dotrajalih sijalica i neonki;
  • Opravka i zamjena utičnica u kabinetima;
  • Servis printera i nabavka potrošnog materijala za isti;
  • Nabavka dezobarijera i potrošnih dezinfekcionih stredstava;
  • Nabavka sredstava za održavanje čistoće škole.

Iako škola raspolaže manjim novčanim sredstvima u odnosu na period prije pandemije, trudimo se da sve funkcionira u najboljem redu i da naši učenici imaju obezbijeđene sve uslove za nesmetan rad. Nastojat ćemo i u narednom periodu činiti sve što je potrebno da naša škola radi u optimalnim uslovima.

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA