Raspored odjeljenskih starješina

Datum objave: 2.10.20 Objavio: Rialda Bibuljica

Raspored razrednika po odjeljenjima u školskoj 2020/2021.godini:

Redni broj Razred Odjeljenje Razrednici
1. I 1 Džino Azra
2. I 2 Festić Kovač Alma
3. I 3 Kadrija Mediha
4. II 1 Nikšić Azra
5. II 2 Muzur Sanela
6. II 3 Ćatić Lejla
7. III 1 Paleta Jasminka
8. III 2 Jahić Vildana
9. III 3 Memija Emina
10. IV 1 Rašinlić Irhana
11. IV 2 Hadžić Amira
12. IV 3 Medar Amra
13. IV 4 Pekić Sanela
UKUPNO I-IV 13 odjeljenja
14. V 1 Bećirović Selma
15. V 2 Subašić Edisa
16. V 3 Srebrenica Crnčević Mihra
17. VI 1 Ljatifi Emina
18. VI 2 Pamuk Alma
19. VI 3 Podgorica Edina
20. VI 4 Saračević-Karahmet Mirsada
21. VII 1 Laličić Aldiana
22. VII 2 Vatrić Nermin
23. VII 3 Zerem Mirela
24. VIII 1 Bajramović Omer
25. VIII 2 Divoš Adisa
26. VIII 3 Alić Elvis
27. IX 1 Aljović Izeta
28. IX 2 Ćehović Selma
29. IX 3 Arnaut Memović Alma
30. IX 4 Rogić Dijana
UKUPNO V-IX 17 odjeljenja
SVEGA 30 odjeljenja