Raspored smjena

Datum objave: 2.10.20 Objavio: Rialda Bibuljica

Raspored smjena 2020/2021:

Smjena Razredi i odjeljenja Početak Kraj Napomena

I

I-1,2,3;

III-1,2,3;

V-1,2,3;

VII-1,2,3;

08:00 11:25 Realizacija nastavnog procesa će se odvijati po principu sedmične rotacije smjena.

II

II-1,2,3;

IV-1,2,3,4;

VI-1,2,3,4;

VIII-1,2,3;

IX-1,2,3,4;

11:30 16:25

Međusmjena termini online konsultacija

V-IX razreda

11:30 13:00 /