Raspored smjena i zvonjenja

Datum objave: 17.09.19 Objavio: admin

Smjena Razredi i odjeljenja Početak Kraj Napomena
I II-1,2,3;

IV-1,2,3;

V-1,2,3;

VII-1,2,3.

 

 

8:00

 

 

13:10

Realizacija nastavnog procesa će se odvijati po principu sedmične rotacije smjena.

 

II I-1,2,3;

III-1,2,3,4;

VI-1,2,3;

VIII-1,2,3,4;

IX-1,2,3.

 

 

13:30

 

 

18:40

RASPORED ZVONA
PRVA SMJENA DRUGA SMJENA
ČAS OD DO ČAS OD DO
1.ČAS 8,00 8,45 1.ČAS 13,30 14,15
2.ČAS 8,50 9,35 2.ČAS 14,20 15,05
VELIKI ODMOR (9:35-9:55) VELIKI ODMOR (15:05-15:25)
3.ČAS 9,55 10,40 3.ČAS 15,25 16,10
4.ČAS 10,45 11,30 4.ČAS 16,15 17,00
5.ČAS 11,35 12,20 5.ČAS 17,05 17,50
6.ČAS 12,25 13,10 6.ČAS 17,55 18,40