REALIZIRAN PROJEKAT BHAAAS-A U DRUGOJ OSNOVNOJ ŠKOLI

Datum objave: 12.10.23 Objavio: Rialda Bibuljica

U srijedu, 11.10.2023. godine, u prostorijama Druge osnovne škole, upriličen je doček članica Bosanskohercegovačko-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS) Lejle Tahirović, Ljiljane Đukanović i direktorice biblioteka UNSA Nadine Grebović-Lendo. Ovom prilikom je u prostorijama Mobilnog stručnog tima izvršena predaja donacije (logopedske sonde i aparat Vibrofon) u vrijednosti od 2.356 KM. Sredstva za kupovinu ove opreme prikupljena su na osnovu donacija članova BHAAAS organizacije.

BHAAAS je neprofitna, nevladina, nepristrasna, multietnička i multikulturalna organizacija čiji su isključivi ciljevi obrazovne, naučne i humanitarne aktivnosti. BHAAAS ima za cilj uspostaviti i ojačati veze između bosanskohercegovačkih naučnika, umjetnika i profesionalaca u dijaspori te izgraditi mostove saradnje s Bosnom i Hercegovinom i širom regijom, vrednujući duh intelektualne raznolikosti i slobodne razmjene ideja. Članovi BHAAAS-a doprinose svojim znanjem i iskustvom za dobrobit članova i građana Bosne i Hercegovine i njenih budućih generacija. Glavno načelo BHAAAS-a je da je znanje dijeljivo bogatstvo.

Realizacijom ovog projekta, odnosno nabavkom logopedske opreme, poboljšavaju se uvjeti rada logopeda u sastavu Mobilnog stručnog tima koji usluge pruža učenicima u četiri osnovne škole na području Općine Ilidža. Također, logopedska oprema doprinosi kvalitetnijoj rehabilitaciji govora kod učenika s artikulacijskim teškoćama. Ukupan broj učenika koji pohađaju logopedski tretman isključivo zbog artikulacijskih teškoća u sve četiri ustanove je 42. Također, na ovom sastanku razgovaralo se i o učešću Mobilnih stručnih timova KS na događaju „Dani BHAAAS-a u BiH“ gdje bi se istakla tematika o djeci sa teškoćama u osnovnim školama, organizirala radionica ili panel diskusija uz uključivanje određenih regionalnih stručnjaka iz područja edukacije i rehabilitacije.

U znak velike zahvalnosti BHAAAS organizaciji, prisutnim članicama i direktorici biblioteka UNSA uručili smo zahvalnice za prepoznavanje potrebe o poboljšanju uvjeta u odgojno-obrazovnom procesu naših učenika.

Također, i ovim putem zahvaljujemo se svim članovima BHAAAS organizacije, a posebno članicama Lejli Tahirović, Ljiljani Đukanović i direktorici biblikoteka UNSA Nadini Grebović-Lendo na nesebičnoj podršci, vrijednoj donaciji te razmijenjenim informacijama, idejama i vizijama o budućoj saradnji između BHAAAS organizacije i MST-a za podršku inkluzivnom obrazovanju.

 

Smisao života je naći svoj dar. Svrha života je upotrijebiti ga za dobro drugih.

P. Picasso

 

Pripremile: Amela Mujkić i Irma Pamuk-Fejzić

FOTOGALERIJA