RECI STOP STRESU

Datum objave: 13.03.24 Objavio: Rialda Bibuljica

 

Stres je tjelesna i psihološka reakcija na vanjske i unutrašnje stresore i smatra se uzročnikom mnogih bolesti današnjice. Moderni čovjek svakodnevno je suočen sa različitim stresnim situacijama koje remete njegovu emocionalnu i mentalnu ravnotežu i funkcionisanje. Jedno od okruženja u kojima čovjek može doživjeti mnogo stresa jeste i čovjekovo radno okruženje, gdje vrlo često može doći do različitih pritisaka i profesionalnog sagorijevanja.

U svjetskim istraživanjima među pet najstresnijih zanimanja našlo se i nastavničko zanimanje. Pored činjenice da nastavnici svakodnevno obavljaju posao u odjeljenjima sa brojem učenika iznad preporučenog, da se bore sa uspostavljanjem discipline, takmičenjem sa vremenom, poštivanjem obimnih planova i programa, tu je i komunikacija sa roditeljima, ali i mnogobrojne situacije u kojima treba jako brzo reagovati i donositi važne odluke. Aldijana Zagorac, predavačica iz JU „Porodično savjetovalište“, pobrinula se da naši nastavnici budu dobro ponudivši korisne informacije i alate za nošenje sa stresom. Predavanje je organizirala Uprava škole 26.1.2024. godine, u cilju unapređenja mentalnog zdravlja i edukacije uposlenika. Uposlenici  su  imali priliku i uraditi test koji im je pokazao stepen izloženosti stresu, ali i upoznati se sa načinima relaksacije i metodama upravljanja vremenom i određivanjem prioriteta.

Zahvaljujemo se Upravi škole na organizaciji predavanja koje prati potrebe naših nastavnika, kao i  JU „Porodično savjetovalište“ za znanje i metode koje su prenijeli našim nastavnicima.

Pripremila: Amra Mešić