SANACIJA KROVA ŠKOLE

Datum objave: 19.12.22 Objavio: Rialda Bibuljica

Uprava škole na čelu sa našim direktorom mr. Almirom Ćeskom vrijedno i kontinuirano radi na poboljšanju uvjeta u našim školskim prostorijama kako bi obezbijedili našim učenicima što ugodniji i sigurniji boravak u školi.

Nakon sanacije školskih prostorija, ove školske godine saniran je i krov naše škole. Pojedini dijelovi krovne konstrukcije su bili oštećeni i dotrajali tako da su zamijenjeni novim dijelovima. Sanacija je urađena na ravnom dijelu krova iznad kabineta razredne nastave, zatim dio krovne konstrukcije iznad multimedijalne sale, hodnika i kancelarija. Izvođač radova je firma GRABUS d.o.o. Radovi su koštali 6. 426,63 KM, a novac je izdvojen iz vlastitih sredstava škole.

Zahvaljujemo se od srca našem direktoru i Upravi škole!

Pripremila: Irma Pamuk – Fejzić

FOTOGALERIJA