ŠARENI KUTAK ZA SRETNI TRENUTAK

Datum objave: 19.01.23 Objavio: Rialda Bibuljica

„Šareni kutak za sretni trenutak“ naziv je projekta kojeg je podržalo Ministrastvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo te Federalno ministrastvo obrazovanja i nauke u sklopu projekta „Podrška programima razvijanja funkcionalnih vještina djece predškolskog uzrasta i učenika javnih osnovnih i srednjih škola.“

Prijedlog projekta podrazumijeva opremanje senzorne sobe u prostorijama Mobilnog stručnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u i to je ujedno druga faza ovog projekta u kojoj su našoj školi odobrena sredstva u iznosu od 7.011,38 KM. Realizacija podrazumijeva nabavku senzorne opreme koja će znatno unaprijediti rad stručnjaka koji rade sa učenicima sa poteškoćama u razvoju, odnosno sa učenicima iz spektra autizma, sa učenicima sa Down sindromom, intelektualnim teškoćama, teškoćama učenja, čitanja, pisanja i drugim teškoćama. Učenici koji imaju disfunkciju senzorne integracije na mnogo ugodniji način i u mnogo ljepšem ambijentu će usvajati nove i usavršavati već razvijene vještine i senzorno i motorički se razvijati. U takvom ambijentu učenici će kroz razne vježbe lakše savladavati određene ciljeve kako bi postigli svoj puni potencijal kada su u pitanju socio-emocionalne, motoričke, govorno-jezikčke i akademske vještine.

Neka naš šareni kutak, u našoj Drugoj osnovnoj, SVAKOM djetetu donese mnogo sretnih trenutaka!

Pripremila: Irma Pamuk-Fejzić