SAVJESNOST JE MOJA VRLINA

Datum objave: 26.11.20 Objavio: Rialda Bibuljica

„Savjesnost je moja vrlina“

Tokom mjeseca oktobra upoznati ste sa učešćem naše škole u realizaciji projekta PH International pod nazivom „Socijalizacija s pravom“. Tokom mjeseca novembra pristupili smo realizaciji projekta u vidu prezentacija za učenike razredne i predmetne nastave. Prezentirani materijal vezan je za odgovorno ponašanje svakog pojedina koje bi za cilj imalo stvaranje sigurnijeg i ljepšeg okruženja za sve nas. Učenici razredne nastave upoznati su sa pravilima koja valja poštovati da bismo se lijepo i pristojno ponašali, ali i da bismo bili sigurni od virusa koji nam trenutno stvara probleme – COVID 19.

Učenicima predmetne nastave prezentiran je materijal koji ih informira o opasnostima koje vrebaju u društvu sklonom nasilju i delinkvenciji, pa su također upoznati kako reagirati u situacijama nasilja ili kršenja zakona. Cilj projekta je bio razviti svijest i savjest svakog pojedinca da je potrebno reagirati i u situacijama kada se nasilje ne događa nekome nama bliskom, jer svaki pojedinac je važan i nasilje nikada nije opravdano! Uz to, poštivanje pravila kojima se sprječava širenje virusa COVID 19 također spada u odgovorno ponašanje, pa su učenicima u sklopu realizacije projekta obezbijeđenevišekratne zaštitne maske sa porukom“Savjesnost je moja vrlina“,za sve učenike od drugog do devetog razreda.

Nadamo se da će realizacija ovog i sličnih projekata doprinijeti stvaranju zdravijeg, sigurnijeg i ljepšeg okruženja i društva u cjelini.

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA