SERVISIRANJE I KUPOVINA KLIMA-UREĐAJA U ŠKOLSKIM PROSTORIJAMA

Datum objave: 2.10.23 Objavio: Rialda Bibuljica

Svake školske godine kontinuirano se vrše različite popravke, adaptacije i servisiranje postojeće opreme. Školsku godinu završili smo servisiranjem klima-uređaja u kancelarijama sekretara škole, u računovodstvu i kabinetu informatike.

Osim servisiranja postojećih klima-uređaja, Uprava škole je iz vlastitih sredstava obezbijedila kupovinu dva inverter klima-uređaja sa funkcijom hlađenja i grijanja. Prvi je postavljen u novoopremljeni kabinet muzičke i likovne kulture, a drugi klima-uređaj je postavljen u kancelariju direktora škole. Za servisiranje postojećih i ugradnju novih klima-uređaja izdvojeno je 1134.90 KM, a za kupovinu novih inverter klima-uređaja izdvojeno je 2999.88 KM.

Cilj ovog ulaganja je stvaranje boljih uvjeta, prijatnijeg ambijenta u ljetnom periodu i omogućiti alternativnu vrstu grijanja u zimskom periodu. Uprava škole namjerava nastaviti sa ovim projektom i u narednoj budžetskoj godini, a koji će podrazumijevati opremanje kabineta i ostalih školskih prostorija uređajima za hlađenje i grijanje.

Ovim putem, zahvaljujemo se našem direktoru i Upravi škole.

Pripremila: Irma Pamuk-Fejzić

FOTOGALERIJA