SERVISIRANJE ŠKOLSKIH PRINTERA

Datum objave: 1.07.23 Objavio: Rialda Bibuljica

Gotovo je nemoguće zamisliti radno mjesto koje ne posjeduje informatičku opremu. Stoga je vrlo važno da je ta oprema ispravna kako bi se produžilo trajanje i funkcionalnost same opreme.

Uprava škole je ove školske godine angažirala firmu za servisiranje svih školskih printera koji su zamijenili dotrajale dijelove printera i time produžili njihov radni vijek čime se održava i visoka kvaliteta otiska i pravilno funkcioniranje printera. Na ovaj način obezbijedili smo i pripremili naše školske printere za novu školsku godinu.

U ovu svrhu, Uprava škole je izdvojila iz vlastitih sredstava 838,89 KM.

Pripremila: Irma Pamuk-Fejzić

FOTOGALERIJA