Sigurnost na internetu

Datum objave: 25.01.19 Objavio: admin

U svakodnevnom životu i komunikaciji gotovo da nema osobe koja na neki način ne koristi internet. Ovaj medij u velikoj mjeri koriste i djeca. Na internetu je u svakom trenutku prisutno više stotina miliona korisnika iz cijelog svijeta koji su dostupni u roku od nekoliko sekundi.  Među velikim brojem korisnika postoje i oni s lošim namjerama. Internet nije kontroliran medij, ne postoji centralna kontrola interneta, pa je jednostavno prikriti stvarni identitet. Zato su korisnici, kada je u pitanju sigurnost, prepušteni sami sebi, svom zdravom razumu i iskustvu.

Ovom temom bavili su se članovi Vijeća učenika „Druge osnovne škole“. Na sastanku održanom krajem decembra 2018. godine, u saradnji sa pedagogom i psihologom škole, Vijeće učenika je pokrenulo projekat pod nazivom „Sigurnost na internetu“. U okviru projekta izvršeno je anketiranje odjeljenja od petog do devetog razreda po sistemu slučajnog odabira. Podaci dobiveni anketom se obrađuju i bit će objavljeni u drugom polugodištu.