SREĆA JE U RAZLIČITOSTIMA – PREDSTAVLJANJE KULTURE, TRADICIJE I OBIČAJA ROMA

Datum objave: 28.03.24 Objavio: Rialda Bibuljica

Sreća je u različitostima – predstavljanje kulture, tradicije i običaja Roma“ je projekat koji realizira Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo uz podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Cilj navedenog projekta je afirmacija kulture, tradicije, historije i običaja Roma, a u okviru projektnih aktivnosti u 32 škole Kantona Sarajevo će biti predstavljena „putujuća izložba“.

U nastavku vam donosimo imena naših učenika od VI do IX razreda koji su svojim likovnim radovima učesvovali u navedenom projektu. Ponosni smo na naše učenike i njihovu nastavnicu Almu Arnaut Memović.

 1. Zerin Đozo VI-1
 2. Ena Memija VI-1
 3. Asija Holjan VII-3
 4. Asja Kundo VI-1
 5. Amer Pamuk VIII-1
 6. Lejla Džino VI-2
 7. Nađa Džihan VI-1
 8. Adna Zametica VIII-2
 9. Ajdin Hodžić VIII-3
 10. Emir Mulaosmanović IX-3
 11. Sarah Blagojević IX-1
 12. Ajdin Serdarević IX-2
 13. Amina Došljak IX-4
 14. Sajra Hošić IX-4
 15. Iman Mehmedagić VI-3
 16. Tarik Lokvančić IX-2
 17. Imad Ismet Milišić VII-1
 18. Ena Bašalić IX-2
 19. Amina Lokvančić IX-1
 20. Nedim Hadžić VII-2
 21. Aiša Spahović IX-3
 22. Mustafa Ramović VIII-3
 23. Kerim Lokvančić VI-2
 24. Jemin Aljović VI-2      

Pripremila: Amra Mešić

FOTOGALERIJA