UČENICI IX RAZREDA NAŠE ŠKOLE PRISUSTVOVALI VJEŽBI “SPREMNOST STRUKTURA I POSTROJAVANJA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE ILIDŽA”

Datum objave: 29.09.23 Objavio: Rialda Bibuljica

Na kvalitet čovjekovog života, između ostalog, utiče i osjećaj sigurnosti. Osjećaj da su naša tijela i naši životi sigurni, osjećaj da nas neko štiti i da je tu ako nam zatreba. Za našu sigurnost brinu naši roditelji, učitelji, policija, vatrogasci, ljekari, vojska, ali i druge službe sa čijim radom smo manje ili više upoznati.

S tim u vezi, Služba civilne zaštite Općine Ilidža organizirala je vježbu pod nazivom “Spremnost struktura civilne zaštite Općine Ilidža”, koja je realizirana 28. septembra na lokalitetu izletišta Stojčevac.

Na vježbi, pored osam službi zaštite i spašavanja, su bili prisutni i učenici osnovnih škola sa područja općine Ilidža.

Ispred naše škole, pod vođstvom nastavnika Fahrudina Biče, navedenoj vježbi je prisustvovalo 20 učenika IX razreda. Učenicima je bio obezbijeđen prijevoz od škole do odredišta, a za njihovu pratnju i sigurnost su brinuli povjerenici Službe civilne zaštite. Odobrenje za prisustvo učenika na navedenoj vježbi izdalo je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Vježba je počela u 10 sati smotrom ispred Doma kulture u Hrasnici, nakon čega su se učesnici uputili na Stojčevac, gdje je, u periodu od 11:30 do 12:30, održana vježba. Povratak učenika je bio nakon završetka vježbe, u 13:00 sati.

Naši učenici su na terenu imali priliku vidjeti simulaciju zemljotresa, gdje su realistično doživjeli veličinu i vrijednost rada službi zaštite i spašavanja i važnost svakog ljudskog života. Osim uklanjanja krhotina, spašavanja i pružanja medicinske pomoći, vježba je obuhvatila i evakuaciju građana iz ugroženih područja, kao i njihov transport. Ovakve aktivnosti kod učenika doprinose cjelovitosti razvoja ličnosti i bude želju za pozitivnim djelovanjem. Nadamo se da će ovakvih aktivnosti i saradnji biti i u budućnosti.

                                                                                                                                                              Pripremila: Amra Mešić

FOTOGALERIJA