UPIS DJECE U JU OSNOVNU MUZIČKU ŠKOLU ILIDŽA

Datum objave: 15.03.23 Objavio: Rialda Bibuljica

 „Muzika nas preobražava, vodi u novi svijet emocija, izaziva u nama doživljaje posebnog intenziteta i karaktera.“

Josip Andreis

Muzika pokreće tijelo i duh.

Osnovna muzička škola Ilidža je škola za upoznavanje sa muzičkim instrumentima, a podijeljena je na odsjeke: odsjek za gitaru, odsjek za klavir, odsjek za gudačke instrumente, odsjek za duvačke i udaraljke, odsjek za skupno muziciranje i solfeggio.

JU Osnovna muzička škola Ilidža postoji još od 1976. godine u naselju Pejton, a to je jedina škola koja je namjenski građena za muzičko vaspitanje i obrazovanje. Opremljena je najkvalitetnijim muzičkim instrumentima kao i opremom. Do današnjeg dana, ova škola je postigla izuzetne rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Ilidža je jedina škola koja ima odsjek za udaraljke u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Profesori i učenici ove škole su posjetili naše đake i prezentirali im sadržaje svoje škole. Pozvali su ih na prijemni ispit u prvi razred koji će biti održan 22.03.2023. godine. Upis djece će se obaviti i u augustu, pod uvjetom da se u maju nije prijavio dovoljan broj učenika. Na prijemnom ispitu za utvrđivanje muzičkih sposobnosti provjerava se: muzička memorija, muzikalnost, osjećaj za ritam i psihofizička sposobnost.

U prvi razred školske 2023/2024 godine će se upisati djeca koja su završila III razred redovne škole u školskoj 2022/2023.godini.  

Pripremila: Sanela Pekić

FOTOGALERIJA