USPJEŠNO REALIZIRAN PROJEKAT „PREVENCIJA TRGOVINE LJUDIMA“

Datum objave: 19.04.22 Objavio: Rialda Bibuljica

Krajem mjeseca februara tekuće godine započela je edukacija pedagoga i psihologa škola, te policijskih službenika Kantona Sarajevo koji su uključeni u projekat „Prevencija trgovine ljudima“. Ovaj projekat zajednički realiziraju Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Cilj projekta je usmjeren na suprostavljanje krivičnom djelu trgovini ljudima kroz obrazovni sistem. Nakon dvodnevne obuke, policijski službenici i pedagozi su imali zadatak organizirati radionice i edukativni program za učenike osnovnih i srednjih škola.

“Školske zajednice su mjesta u kojima se kroz odgojno-obrazovni rad razvija kritički pogled na svijet, kako bi se učenici pripremili da adekvatno odgovore na rizike i izazove, u školama se formira sistem vrijednosti, stavovi i prenose značajne informacije u cilju povećanja sigurnosti učenika. Naime, mladi ljudi zbog manjka životnog iskustva i važnih informacija mogu lako postati žrtva ovog ili drugih oblika krivičnih djela. Pored dobrog zakonskog okvira uspješno suprostavljanje krivičnom djelu trgovine ljudima ovisi o sihronizovanom i koordiniranom djelovanju svih resora i adekvatnim i pravovremenim preventivnim aktivnostima. Projektne aktivnosti se realiziraju interresorno, a zajednički su ih  pripremili policijski službenici, stručni saradnici iz škola, u saradnji sa profesionalcima sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti suprostavljanja trgovini ljudima  Međunarodnim forumom solidarnosti EMMAUS“, istakla je ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović.

U Drugoj osnovnoj školi u sklopu realizacije ovog važnog projekta tokom mjeseca marta organizirana je vršnjačka edukacija čiji su nosioci bili učenici sedmog razreda. Edukatori ispred učenika sedmog razreda bili su Hamid Fehratović i Nerma Salihović. Održane su radionice na časovima odjeljenskih zajednica, te prezentacije za roditelje u okviru roditeljskih sastanaka. Također je i Nastavničko vijeće Druge osnovne škole učestvovalo u realizaciji ove edukacije, a temu je na sjednici Nastavničkog vijeća realizirala psihologinja Alisa Mehmedspahić.

Nadamo se da će ovaj i slični projekti koji se realiziraju u sarajevskim školama doprinijeti našem sigurnijem i zdravijem društvu i zajednici!

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA