USPJEŠNO REALIZIRANA ŠKOLA U PRIRODI ZA UČENIKE 4. RAZREDA

Datum objave: 28.03.22 Objavio: Rialda Bibuljica

Škola u prirodi pomaže učenicima da upoznaju prirodne ljepote, biljni i životinjski svijet, kao i važna obilježja nekog kraja. Pri tome se druže s vršnjacima i borave na čistom zraku. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u školskoj 2021/22. godini, shodno Nastavnom planu i programu nastavnog predmeta Moja okolina, realizira Školu u prirodi za učenike četvrtih razreda javnih osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

Realizacija programskih aktivnosti Škole u prirodi za učenike Druge osnovne škole trajala je u vremenskom periodu od 17.03. do 18.03.2022. godine, na lokaciji Škole u prirodi u Šabićima, koja je u sastavu JU Osnovne škole “Zaim Kolar“.

Prijevoz, hranu i dvodnevni smještaj za sve učenike obezbijedilo je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, a naša škola je bila u obavezi izvršiti sve potrebne pripreme za odlazak učenika. Tako su 62 učenika, iz sva tri odjeljenja četvrtog razreda, dobila saglasnost roditelja za odlazak u Školu u prirodi. Učenici su boravili u Šabićima u pratnji svojih učiteljica Paleta Jasminke, Jahić Vildane i Memija Emine. U selu Šabići djecu i učiteljice je dočekalo izuzetno ljubazno osoblje, adekvatan smještaj i domaća kuhinja. Učenicima je organizovana i jedna plesna večer, čemu su se djeca najviše radovala. Učiteljice su pripremile i uspješno realizovale nastavne sadržaje predviđene Nastavnim planom i programom.

Učenike su tokom boravka u Šabićima posjetili direktor Almir Ćesko i pomoćnik direktora Emil Kalić, koji su na licu mjesta mogli ispratiti proces realizacije Škole u prirodi. Imali su priliku vidjeti kako se djeca osamostaljuju u određenim segmentima, samostalno usvajaju higijenske navike, razvijaju pozitivan odnos prema prirodi i mnogo drugih pozitivnih pravila ponašanja i razmišljanja.

 Naši učenici su se vratili kući puni pozitivnih dojmova, umorni, ali sretni. Još jednom smo se uvjerili da Škola u prirodi zaista može ostaviti dubok trag u životu učenika i djetinjstvu uopšte. Želimo se zahvaliti Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo na organizaciji ovog vida nastavnog procesa, jer smatramo da je ovo veoma važan segment u procesu odgoja i obrazovanja naših učenika.

Pripremila: Vildana Jahić

FOTOGALERIJA