Vijeće roditelja

Datum objave: 30.09.19 Objavio: admin

Vijeće roditelja osnovne škole čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja od I do IX razreda, a koji se bira na roditeljskom sastanku svakog odjeljenja.
Na početku svake godine Vijeće roditelja se inovira/ i dopunjuje novim članovima, na taj način da roditeljima učenika, koji su završili IX razred prestaje članstvo u Vijeću roditelja, a u Vijeće roditelja se biraju roditelji učenika koji su upisani na početku školske godine.
Mandat člana roditelja traje dvije školske godine, uz mogućnost isključenja iz Vijeća roditelja na zahtjev većine roditelja i /ili zbog opravdanih razloga razrješenjem prije isteka mandata (bolest, smrt, ako član učini krivično djelo, zbog nedoličnog obavljanja funkcije). Jedan roditelj može imati najviše dva mandata.
Vijeće roditelja bira rukovodstvo, odnosno predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara, većinom glasova prisutnih članova na osnovu kratke biografije.
Mandat rukovodstva Vijeća roditelja traje dvije školske godine ili četiri, uz obavezu potvrde svake školske godine ( u slučaju da se izjasni neko iz rukovodstva da nije u mogućnostio da obavlja rad tokom cijelog mandata).

Ciljevi Vijeća roditelja su :

– Promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
– Podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
– Prezentiranje stavova roditelja učenika/ učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
– Obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zaiteresovane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim,
– Predstavnici roditelja u Školskom odboru predstavljaju i zastupaju isključivo stavove Vijeća roditelja,
– Učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
– Razvijanje komuniciranje između učenika/ učenica, nastavnika/ nastavnica, roditelja i zajednice,
– Poboljšanje uvjeta rada u školi,
– Poboljšanje standarda učenika,
– Obezbjeđivanje udžbenika i školskog pribora,
– Povezivanje škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti.

Razred  Ime i prezime roditelja
I-1 Elma Fejzagić
I-2 Bradarac Haris
I-3 Muzur Ilda
II-1 Sanel Bajrović
II-2 Melisa Delalić
II-3 Seida Memija
III-1 Indira Đukanović
III-2 Aldijana Elezović
III-3 Almira Čimpo
III-4 Muamera Hatić
IV-1 Emir Vatrić
IV-2 Damir Laličić
IV-3 Azra Berilo
V-1 Elvedin Hadžić
V-2 Aida Mujezinović
V-3 Elma Botulja
VI-1 Edin Muhić
VI-2 Aldijana Milišić
VI-3 Sanela Memić
VII-1 Adis Delić
VII-2 Dina Čolić
VII-3 Nermana Radončić
VIII-1 Amela Mešić
VIII-2 Melisa Lokvančić
VIII-3 Salem Mujezinović
VIII-4 Haris Mujezinović
IX-1 Fata Đihić
IX-2 Hajra Gibanica
IX-3 Emir Ibrahimović