Vijeće roditelja

Datum objave: 29.09.20 Objavio: Rialda Bibuljica

Vijeće roditelja osnovne škole čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja od I do IX razreda, a koji se bira na roditeljskom sastanku svakog odjeljenja.
Na početku svake godine Vijeće roditelja se inovira/ i dopunjuje novim članovima, na taj način da roditeljima učenika, koji su završili IX razred prestaje članstvo u Vijeću roditelja, a u Vijeće roditelja se biraju roditelji učenika koji su upisani na početku školske godine.
Mandat člana roditelja traje dvije školske godine, uz mogućnost isključenja iz Vijeća roditelja na zahtjev većine roditelja i /ili zbog opravdanih razloga razrješenjem prije isteka mandata (bolest, smrt, ako član učini krivično djelo, zbog nedoličnog obavljanja funkcije). Jedan roditelj može imati najviše dva mandata.
Vijeće roditelja bira rukovodstvo, odnosno predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara, većinom glasova prisutnih članova na osnovu kratke biografije.
Mandat rukovodstva Vijeća roditelja traje dvije školske godine ili četiri, uz obavezu potvrde svake školske godine ( u slučaju da se izjasni neko iz rukovodstva da nije u mogućnostio da obavlja rad tokom cijelog mandata).

Ciljevi Vijeća roditelja su :

– Promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
– Podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
– Prezentiranje stavova roditelja učenika/ učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
– Obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zaiteresovane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim,
– Predstavnici roditelja u Školskom odboru predstavljaju i zastupaju isključivo stavove Vijeća roditelja,
– Učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
– Razvijanje komuniciranje između učenika/ učenica, nastavnika/ nastavnica, roditelja i zajednice,
– Poboljšanje uvjeta rada u školi,
– Poboljšanje standarda učenika,
– Obezbjeđivanje udžbenika i školskog pribora,
– Povezivanje škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti.

RazrediIme i prezime roditelja
I-1Dženita Džaltur
I-2Adisa Musić
I-3Emira Zukanović
II-1Elma Avdić
II-2Haris Bradarac
II-3Ilda Muzur
III-1Sanel Bajrović
III-2Melisa Delalić
III-3Seida Memija
IV-1Indira Đukanović
IV-2Aldijana Elezović
IV-3Almira Čimpo
IV-4Muamera Hatić
V-1Emir Vatrić
V-2Damir Laličić
V-3Azra Berilo
VI-1Elvedin Hadžić
VI-2Evladina Lokvančić
VI-3Fahira Mulaosmanović
VI-4Aida Mujezinović
VII-1Edin Muhić
VII-2Aldijana Milišić
VII-3Sanela Memić
VIII-1Adis Delić
VIII-2Dina Čolić
VIII-3Nermana Radončić
IX-1Amela Mešić
IX-2Melisa Lokvančić
IX-3Salem Mujezinović
IX-4Haris Mujezinović