Vijeće roditelja

Datum objave: 21.09.22 Objavio: Rialda Bibuljica

Vijeće roditelja osnovne škole čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja od I do IX razreda, a koji se bira na roditeljskom sastanku svakog odjeljenja.
Na početku svake godine Vijeće roditelja se inovira/ i dopunjuje novim članovima, na taj način da roditeljima učenika, koji su završili IX razred prestaje članstvo u Vijeću roditelja, a u Vijeće roditelja se biraju roditelji učenika koji su upisani na početku školske godine.
Mandat člana roditelja traje dvije školske godine, uz mogućnost isključenja iz Vijeća roditelja na zahtjev većine roditelja i /ili zbog opravdanih razloga razrješenjem prije isteka mandata (bolest, smrt, ako član učini krivično djelo, zbog nedoličnog obavljanja funkcije). Jedan roditelj može imati najviše dva mandata.
Vijeće roditelja bira rukovodstvo, odnosno predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara, većinom glasova prisutnih članova na osnovu kratke biografije.
Mandat rukovodstva Vijeća roditelja traje dvije školske godine ili četiri, uz obavezu potvrde svake školske godine ( u slučaju da se izjasni neko iz rukovodstva da nije u mogućnostio da obavlja rad tokom cijelog mandata).

Ciljevi Vijeća roditelja su :

– Promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
– Podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
– Prezentiranje stavova roditelja učenika/ učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
– Obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zaiteresovane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim,
– Predstavnici roditelja u Školskom odboru predstavljaju i zastupaju isključivo stavove Vijeća roditelja,
– Učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
– Razvijanje komuniciranje između učenika/učenica, nastavnika/nastavnica, roditelja i zajednice,
– Poboljšanje uvjeta rada u školi,
– Poboljšanje standarda učenika,
– Obezbjeđivanje udžbenika i školskog pribora,
– Povezivanje škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti.

Razred Ime i prezime roditelja
I-1 Meliha Memić
I-2 Samira Holjan
I-3 Merdisa Ahmetagić-Ferić
II-1 Mirela Ahmetović
II-2 Emir Barac
II-3 Edina Ribica
III-1 Emina Gagula
III-2 Belma Hadžimuratović
III-3 Enisa Ramović
IV-1 Elma Avdić
IV-2 Haris Bradarac
IV-3 Nermina Jež
V-1 Sanel Bajrović
V-2 Melisa Delalić
V-3 Amina Berilo
VI-1 Indira Đukanović
VI-2 Dina Čolić
VI-3 Merisa Isić
VI-4 Muamera Hatić
VII-1 Emir Vatrić
VII- 2 Damir Laličić
VII-3 Elva Halilović
VIII-1 Elvedin Hadžić
VIII-2 Evladina Lokvančić
VIII-3 Fahira Mulaosmanović
VIII-4 Aida Mujezinović
IX-1 Edin Muhić
IX-2 Aldijana Milišić
IX-3 Sanela Memić