ZELENA BAJKA U NAŠEM ŠKOLSKOM DVORIŠTU

Datum objave: 26.11.23 Objavio: Rialda Bibuljica

Školsko dvorište ima veliku ulogu u odgojno-obrazovnom procesu. Elementi uređenja vanjskog školskog prostora mogu pozitivno djelovati na proces učenja i učeničkih postignuća.

Nakon potpisivanja sporazuma između Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo, u prvoj sedmici novembra započeti su radovi na realizaciji projekta uređenja i ozelenjavanja 37 školskih i vrtićkih dvorišta u Kantonu Sarajevo.

Ovim projektom obuhvaćeno je i naše školsko dvorište. KJKP “Park” svojim aktivnostima, a koje su podrazumijevale sadnju novih stabala i ukrasnog grmlja, orezivanje krošnji, zaštitu i njegu postojećih stabala i njihovu pripremu za zimu, orezivanje žive ograde te pripremu tla za nove travnjake, napravili su pravu zelenu oazu.

Osim što je namijenjen našim učenicima i poboljšanju uslova za njihov boravak u prostoru škole, ovaj projekat ima za cilj i zaštitu djece od buke, prašine kao i poboljšanje kvalitete zraka na mikrolokacijama. Posebno se radujemo ljetnom periodu kada ćemo moći uživati u  novom izgledu našeg školskog dvorišta koji će našim učenicima osigurati prirodan i ekološki prihvatljiv ambijent kakav i zaslužuju.

Cilj nam je da zajedno sa našim učenicima počnemo pisati zelenu bajku našeg školskog dvorišta pamteći samo lijepe uspomene za sadašnje i buduće generacije.

Zahvaljujemo se Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS, Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo na ovom vrlo važnom i korisnom projektu.

Pripremila: Irma Pamuk-Fejzić

FOTOGALERIJA