DABAR INFORMATIČAR IZAZOV

Datum objave: 14.02.22 Objavio: Rialda Bibuljica

Dabar Informatičar Izazov je internacionalna inicijativa sa ciljem promocije informatike i računarskog razmišljanja među učenicima. Računarsko razmišljanje predstavlja korištenje skupa vještina i tehnika rješavanja problema koje softverski inženjeri koriste za pisanje programa i aplikacija.

Ovaj izazov u Bosni i Hercegovini je održan od 6. do 18. decembra 2021. godine. Na Izazov se prijavilo 212 škola iz 90 gradova. Izazovu je pristupilo 9500 učenika, što je znatno veći broj u odnosu na broj učesnika prethodnih godina, gledajući unazad od 2016. godine, kada je Izazov prvi put održan u BiH.

Pravo učešća u ovom izazovu imaju svi učenici od petog do devetog razreda, a ove godine učešće su uzeli učenici petih, šestih i sedmih razreda naše Druge osnovne škole. Učenici su se dobro zabavili i okušali u rješavanju problema kompjutacionog razmišljana.

Ovakvi sadržaji za učenike su zanimljivi i motiviraju ih za učenje u redovnom nastavnom procesu neovisno o postignutim rezultatima. Nadamo se da će na narednom izazovu učestvovati više učenika naše škole.

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA