POSJETA TUNELU SPASA UČENIKA DEVETOG RAZREDA

Datum objave: 26.06.23 Objavio: Rialda Bibuljica

U utorak 23.5.2023. godine su naši učenici IX razreda, u sklopu planiranih posjeta i manifestacija obišli Tunel spasa u pratnji nastavnika Bičo Fahrudina, Laličić Aldijane i Žiko Mirsade.

Tunel spasa je objekat čija je uloga bila od neprocjenjive važnosti za opstanak Sarajeva i Bosne i Hercegovine tokom agresije na našu domovinu.


Ova edukativna posjeta sprovodi se u saradnji sa Službom za obrazovanje, sport, kulturu i mlade Općine Ilidža, U više smjena 726 učenika devetih razreda i 35 nastavnika osnovnih škola s područja općine Ilidža posjetili su Tunel spasa u periodu od 11. do 24. maja 2023. godine.

Nadamo se da će ovakvim posjetama učenici steći znanja o bliskoj prošlosti i vremenu borbe za našu domovinu, te da će znati cijeniti svoju rodnu grudu krvlju natopljenu!

Pripremila: Selma Bećirović