NABAVKA DVA LAPTOPA IZ VLASTITIH SREDSTAVA

Datum objave: 16.01.23 Objavio: Rialda Bibuljica

Druga osnovna škola važi za dobro opremljenu obrazovnu ustanovu koja raspolaže kvalitetnim i modernim nastavnim sredstvima i pomagalima. Naravno da je tako kada uprava škole na čelu sa direktorom Almirom Ćeskom vrijedno radi na unapređenju uslova rada nastavnika, učenika i tehničkog osoblja.

Ovaj put uložena su sredstva u nabavku nova dva laptopa koji su već raspoređeni u kabinet za biologiju i hemiju i u učionicu razredne nastave. U ove svrhe utrošeno je ukupno 2.700 KM iz budžeta škole. Nadamo se da će i ova nastavna sredstva olakšati rad našim nastavnicima i učenicima i da će se njima koristiti u zdravlju i sreći!

Ovom prilikom želimo se zahvaliti našem direktoru Ćesko Almiru na neprestanoj brizi i trudu da Druga osnovna škola bude prva po opremljenosti, radu i rezultatima na području općine Ilidža, pa i šire!

Živi nam i zdravi bili, direktore!

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA