NABAVKA KOPIR/SKENER APARATA

Datum objave: 24.06.23 Objavio: Rialda Bibuljica

Naša škola na čelu sa direktorom i Upravom aktivno radi na poboljšanju kvalitete učenja kako bi se našim učenicima omogućio kvalitetniji i uspješniji nastavni proces.

Da bismo što spremnije i kvalitetnije provodili kurikularnu reformu, kontunirano radimo na poboljšanju nastavnih sredstava i pomagala uključujući i tehničku opremu. Nastavni materijali često sadrže mnogo interaktivnih listića, zadataka, vježbica pa samim time nam je potrebna i svaremena tehnologija koja će nam umnožiti taj potrebni materijal. Nakon nabavke jednog kopir/skener aparata, ukazala se potreba za nabavkom još jednog koji će nam pomoći da ubrzamo naše svakodnevno umnožavanje nastavnih materijala.  

Cilj ove nabavke jeste unapređenje nastavnog procesa i da se učenicima mogu prezentirati kvalitetniji sadržaji te da se olaška nastavni rad učiteljima i nastavnicima. Kupovina ovog kopir/skener aparata obezbijeđena je iz vlastitih sredstava naše škole u iznosu od 5.560,00 KM. Kopir/skener aparat će biti smješten u kancelariji pomoćnika direktora Emila Kalića.

Nadamo se da će nam svima ovaj kopir/skener aparat mnogo koristiti i dugo trajati.

“Zahvalnost pretvara ono što imamo u dovoljno, i više.”

Našu zahvalnost upućujemo našem direktoru Almiru Ćeski i Upravi škole.

Pripremila: Irma Pamuk-Fejzić

FOTOGALERIJA