NABAVKA OPREME ZA KANCELARIJU ADMINISTRATIVNOG RADNIKA

Datum objave: 28.01.22 Objavio: Rialda Bibuljica

U nizu aktivnosti koje su poduzete na obnovi školske opreme i prostorija, red je spomenuti i opremu za kancelariju administrativnog radnika naše škole. Kako bi se olakšao rad administrativnoj radnici Lamiji Ćenanović nabavljena je nova centralna jedinica za računar u vrijednosti 749 KM.

Pored toga, izvršena je nabavka mašine za spiralni uvez koja će također biti smještena u kancelariji administrativnog radnika. Za kupovinu ove mašine izdvojeno je 452,99 KM iz budžeta škole.

Želimo se zahvaliti Upravi škole na stalnom ulaganju u sredstva i pomagala koja će uposlenicima i učenicima olakšati rad i boravak u školi. Znamo da ovdje neće biti kraj i da će prvom prilikom neka nova potrebna sredstva stići u našu Drugu osnovnu školu. U zdravlju se koristili!

Pripremila: Selma Bećirović