PREDAVANJA ZA OSNOVCE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO KS

Datum objave: 27.12.22 Objavio: Rialda Bibuljica

Tokom novembra i decembra u Drugoj osnovnoj školi je realizirana edukacija za učenike od drugog do devetog razreda u organizaciji JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo uz saglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS. Cilj ovih aktivnosti su promocija zdravlja i prevencija bolesti u osnovnim i srednjim školama.

U okviru ove edukacije održana su sljedeća predavanja:

14.11.2022. za učenike VII razreda: Pojam nasilja – nasilje u porodici i vršnjačko nasilje – kako ga prepoznati, kako djelovati, predavač: Prof. dr med. sci. Aida Pilav, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva odnosno zdravstvene zaštite.

16.11.2022. za učenike V razreda: Okoliš i zdravlje – Okoliškologija, predavač: Dr Agnesa Porović – Hodžić, ljekar na specijalizaciji iz medicinske ekologije i higijene.

17.11.2022. za učenike VII razreda: Socijalne mreže i njihov uticaj na zdravlje, više predavača.

22.11.2022. za učenike II razreda: Oralno zdravlje i prevencija karijesa, predavač: Dr Amra Ajanović, specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva odnosno zdravstvene zaštite.

28.11.2022. za učenike VII razreda: Duhan i duhanski proizvodi – štetnosti po zdravlje, predavač: Dr Damir Abdulahović, specijalista socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva.

30.11.2022. za učenike VIII razreda: Zarazne bolesti, higijensko – epidemiološke mjere i značaj vakcinacije, više predavača.

13.12.2022. za učenike IX razreda: Seksualno i reproduktivno zdravlje mladih i seksualno prenosive bolesti, Kontracepcija, više predavača.

Predavanja su održana u maltimedijalnoj sali Druge osnovne škole. Nadamo se da su naši učenici naučili kako zaštiti svoje i zdravlje svojih bližnjih. Želimo se zahvaliti JU Zavodu za javno zdravstvo KS kao i predavačima koji su posjetili našu školu.

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA