PROJEKAT “LOPOV UVIJEK BUDE OTKRIVEN”

Datum objave: 22.02.19 Objavio: admin

U okviru planiranih sadržaja vezanih za prevenciju maloljetničke delinkvencije pod nazivom „Razmisli pa djeluj“ implementiran je projekat “Lopov uvijek bude otkriven.” Ovaj projekat realizira se u okviru programa “Rad policije u zajednici” u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH.

Prezentacija edukativnog sadržaja je u našoj školi održana u ponedjeljak, 18. 02. 2019., a cilj je bio povećavanje svijesti djece da se nezakonito ponašanje ne isplati i da lopov uvijek bude uhvaćen.

Predavanju su prisustvovali učenici VI razreda, koji su naučili kako prepoznati i pravilno reagovati u slučaju krađe. Za demonstraciju ovog projekta bili su zaduženi policajci iz Policijske uprave Ilidža, a pokaznu vježbu sa specijalnim policijskim psima službenici Federalne uprave policije. Učenici su bili naročito oduševljeni  pronalaskom skrivenih psihoaktivnih supstanci od strane dresiranog psa.

Nadamo se da će ovakve i slične edukativne radionice smanjiti broj prijestupnika i maloljetnih delinkvenata u našoj, ali i široj društvenoj zajednici.

FOTOGALERIJA