RAD NA UŠTEDI ELEKTRIČNE ENERGIJE U DRUGOJ OSNOVNOJ ŠKOLI

Datum objave: 5.12.23 Objavio: Rialda Bibuljica

Brinuti o okolišu i zdravoj životnoj sredini ne znači samo ne bacati smeće u životnom okruženju nego se brinuti i za energetske potencijale koji su nam na raspolaganju. Svoje učenike učimo da ekološki razmišljaju i postupaju prema svojoj životnoj sredini. Da bi poučavanje imalo efekta, moramo sami dati primjer kako se može čuvati životna sredina.

Jedan od načina brige o okolišu jeste i ušteda električne energije, čime se smanjuje zagađenje zraka i potrošnja prirodnih resursa. U prethodnom periodu naš domar Abedin Karić je radio na zamjeni rasvjetnih jedinica u školskim prostorijama štednim sijalicama. Štedna sijalica ili kompaktna fluorescentna sijalica vrsta je fluorescentne cijevi napravljene s namjerom da zamjene sijalice sa žarnom niti. Ove sijalice za istu količinu svjetlosti troše manje električne energije od običnih sa žarnom niti te imaju duži vijek trajanja.

Najveći broj sijalica je postavljen tamo gdje je potrošnja energije najveća – u multimedijalnu salu. Time se smanjuje potrošnja električne energije, a štede se i materijalna sredstva. U ove svrhe uprava škole je uložila iznos od 308 KM iz budžeta škole. Nadamo se da će naši učenici slijediti ovaj primjer i voditi računa o racionalnoj potrošnji električne energije, vode i drugih bitnih životnih energenata.

Pripremila: Selma Bećirović