URUČEN KOMPOSTER DRUGOJ OSNOVNOJ ŠKOLI

Datum objave: 13.11.23 Objavio: Rialda Bibuljica

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS zahvaljujući Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću „RAD“ d.o.o. Sarajevo je za sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole na području Kantona Sarajevo osiguralo po jedan komposter. Ova akcija ima za cilj da posluži kao sredstvo u odgojno-obrazovnom radu koje će mlade poučiti o pravilnom odlaganju organskog otpada i kako se pravi kompost. Na ovaj način bi se smanjio udio biootpada u kontejnerima i kantama za smeće koji sada iznosi oko 40% od ukupnog otpada koje napravi jedno domaćinstvo.

Posuda za kompost – komposter proizveden je od polietilena i namijenjen je za kompostiranje otpada iz domaćinstva i vrta. Jednostavno se montira na zemljištu i može primiti veće količine otpadnog materijala. U našem dvorištu je ovaj komposter već postavljen i učenici mogu odlagati u njega smeće koje je prirodnog porijekla: ostatke od voća, hrane, suho lišće i sl. Nadamo da se u komposteru neće naći papiri, najlon kese i drugi otpad za koji komposter nije namijenjen.

Čuvajmo našu okolinu i brinimo se za nju, jer:  “Ne nasljeđujemo Zemlju od svojih predaka; posuđujemo je od svoje djece.”(indijanska izreka).

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA